New Mexico State vs. Minnesota :: 09/10/2012 :: Sam Wasson - bleedcrimson